رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Signature/ P4/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو داستر

logo brand رينو داستر

Signature/ E3/ P3/ 2022

مواصفات السيارة

115 حصان 1600 سي سي 156 نيوتن متر CVT
رينو داستر

logo brand رينو داستر

Dynamic/ E2/ P2/ 2022

مواصفات السيارة

115 حصان 1600 سي سي 156 نيوتن متر CVT
رينو داستر

logo brand رينو داستر

Vision/ E1/ P1/ 2022

مواصفات السيارة

115 حصان 1600 سي سي 156 نيوتن متر CVT
رينو ميجان

logo brand رينو ميجان

Signature Turbo/ P4/ 2022

مواصفات السيارة

150 حصان 1300 سي سي - تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو ميجان

logo brand رينو ميجان

Dynamic Turbo/ P3/ 2022

مواصفات السيارة

150 حصان 1300 سي سي - تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو ميجان

logo brand رينو ميجان

Dynamic/ P2/ 2022

مواصفات السيارة

115 حصان 1600 سي سي 156 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو ميجان

logo brand رينو ميجان

Vision/ P1/ 2022

مواصفات السيارة

115 حصان 1600 سي سي 156 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Intense/ P3/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Dynamic/ P2/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو كادجار

logo brand رينو كادجار

Vision/ P1/ 2022

مواصفات السيارة

130 حصان 1200 سي سي - تربو 205 نيوتن متر أوتوماتيك
رينو سانديرو ستيب واي

logo brand رينو سانديرو ستيب واي

Dynamic/ 2021

مواصفات السيارة

110 حصان 1600 سي سي 148 نيوتن أوتوماتيك