Honda City

logo brand Honda City

LX/2021

Car specifications

121 HP 1500 CC 145 N M CVT
Honda City

logo brand Honda City

Lx Sport/ 2021

Car specifications

121 HP 1500 CC 145 N CVT