بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

GT Pack/ Red/ P6/ 2022

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي- تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

GT Pack/ P5/ 2022

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي- تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

GT Red/ P4/ 2022

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي- تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

GT Line/ P3/ 2022

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي- تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

Allure Pack/ P2/ 2022

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي- تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

Active Pack/ P1/ 2022

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي- تربو 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

GT/ Red Interior

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

GT Pack

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

SUV/ Active pack

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي 240 نيوتن متر أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

SUV/ Allure Pack

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي 240 نيوتن أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

SUV/ GT

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي 240 نيوتن أوتوماتيك
بيجو 3008

logo brand بيجو 3008

SUV/ GT Pack

مواصفات السيارة

165 حصان 1600 سي سي 240 نيوتن أوتوماتيك