Honda City

logo brand Honda City

LX/2021

Car specifications

121 HP 1500 CC 145 N M CVT
Honda CRV

logo brand Honda CRV

Automatic

Car specifications

188 HP 1600 CC 240 N Automatic
Honda Civic

logo brand Honda Civic

2021

Car specifications

123 HP 1597 CC 151 N M Automatic
Honda City

logo brand Honda City

Lx Sport/ 2021

Car specifications

121 HP 1500 CC 145 N CVT